Relatietherapie en gezinstherapie

In het geval van relaties en gezinnen speelt speciale relatieproblematiek. Wij maken als mens onderdeel uit van van specifieke gezins- en familiesystemen. Ik combineer in de relatietherapie en gezinstherapie behandelstijlen uit verschillende therapeutische stromingen:

 • evaringsgerichte focus op innerlijke ervaringen van ieder lid van het systeem afzonderlijk
 • systemische gerichtheid op een cyclische, zichzelf versterkende interactionele respons
 • hechtingsstijlen

In alle gevallen is het belangrijk dat betrokkenen zich bewust worden van hun eigen ‘innerlijke criticus’ bij de ‘ont-wikkeling’ van ingebrachte thema’s zoals vastzittende interactiepatronen.

…de mens als onderdeel van een systemen…

Elk familiesysteem is een lotsgemeenschap die voortdurend op zoek is naar evenwicht en verbonden is met een oeroude grondorde. Deze orde vraagt dat ieder lid van de familie werkelijk een eigen plek heeft en die vanuit de eigen positie invult. Via systemisch werk komt naar voren op welke manier een cliënt onbewust aan zijn familiesysteem en aan anderen met wie hij zijn ‘lot’ deelt, is gebonden. Kinderen zijn uit liefde geneigd om hun eigen plek ‘op te offeren’ om het gezin dat zij bij de geboorte ‘aantreffen’ in balans te houden. Dit patroon of deze onbewuste trance kan levenslang in stand blijven. In het volwassen leven kan deze ‘verstrikking’ tot psychische en lichamelijke problemen (psychosomatiek) leiden. Het pad van ontwikkeling en groei vraagt om (h)erkenning, liefde en steun.

In relaties en gezinnen is sprake van het bijeenkomen van 2 familiesystemen. Verstrikkingen en onbewuste trances kunnen intiem contact in de weg staan. Relatie- en gezinstherapie richt zich op het bewust maken van bindingen of verstrikkingen waardoor het mogelijk wordt een bewuste en gezonde verbinding aan te gaan.

Aspecten van relatietherapie en gezinstherapie

Een ervaringsgerichte benadering

De ervaringsgerichte benadering richt zich op de innerlijke beleving van de cliënt en de mogelijkheid deze te gebruiken voor het therapeutische proces. De beleving van de cliënt wordt geaccepteerd en gevalideerd, waarbij de overtuiging dat mensen gezonde en creatieve keuzes kunnen maken voorop staat en het gedrag ontdaan wordt van een pathologisch etiket.

 

Systeemtheorie

Problemen worden gezien als het gevolg van interacties tussen de leden van een systeem. In de therapie worden de interactiecirkels doorbroken die het symptomatische probleemgedrag bevatten. De belangrijkste basisveronderstellingen van de systeemtheorie zijn:

 • circulaire causaliteit: oorzaak en gevolg zijn door wederkerige interacties niet meer vast te stellen
 • homeostase: dynamisch evenwicht waardoor zichzelf herhalende interactiecirkels tot stand komen
 • elk gedrag heeft een betekenis in de communicatie

 

Hechtingstheorie

Binnen deze theorie worden verschillende hechtingsstijlen onderscheiden:

 • veilige hechting: partners kunnen zich naar elkaar openen
 • onveilige hechting: partners trekken zich terug
 • ambivalente hechting: partners klemmen zich aan elkaar vast of eisen bevestiging op
 • gedesorganiseerde hechting: partners hebben moeite om zich blijvend aan de ander te hechten waardoor onthechting plaats kan vinden

Tarieven (per sessie van anderhalf uur)

 • Individuele gesprekken ter voorbereiding: € 140,- excl. btw
 • Relaties: € 175,- excl. btw
 • Relatietherapie met 2 therapeuten (vrouw en man): in overleg
 • Gezinnen: € 200,- excl. btw

 

Reacties

‘Waar we altijd sceptisch tegenover hebben gestaan en niet in hebben geloofd is een fout geweest. Jarenlang langs elkaar heen leven zorgt voor flinke scheuren in het huwelijk.’

Lees meer…

Wanneer kun je bij mij terecht?

Binnen een week. Van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur. Bel (015) 200 01 88 of Email versturen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

 

Tevredenheidsonderzoek Relatie- en gezinstherapie

 

 Dienst  Aantal  Response Tevreden
(1-10)
 Relatietherapie 19  11 (58%) 8,3
 Gezinstherapie 7  4 (57%) 9,3

 

Binnen 1 maand na afloop van een traject ontvangt de cliënt een evaluatieformulier.