Wat is mediation?

Bij mediation wordt door tussenkomst van een mediator geprobeerd om twee of meer personen met elkaar in gesprek te brengen teneinde onderling tot een oplossing te komen. Mediation is vooral nuttig als de communicatie verstoord is, als rechtstreekse onderhandeling tussen de partijen belemmerd wordt door een wederzijds gebrek aan vertrouwen, of als er sprake is van een escalatie. Mediation kan zelfs werken, als één van beide partijen zo kwaad of beledigd is, dat hij weigert nog langer met de andere partij te praten.

Verantwoordelijkheid

De partijen zijn zelf verantwoordelijk voor het oplossen van het geschil onder begeleiding van een neutrale derde, de mediator. Zijn (haar) rol is om de te bespreken ‘issues’ op de agenda te zetten. Dit gebeurt eerst nadat de communicatiestoornis tussen de gesprekspartners besproken is en teruggebracht tot hanteerbare proporties. Via begeleide onderhandeling zal de mediator de partijen vervolgens laten zoeken naar een oplossing die voor allen aanvaardbaar is.

Doel

Het doel van mediation is niet een oplossing waar alle partijen 100% enthousiast over zijn (zou wel mooi zijn, maar gebeurt zelden); het doel is een oplossing tot stand te laten komen waarin beide partijen zich kunnen vinden en die op aanvaardbare wijze tegemoet komt aan hun belangen. De mediator laat partijen aldus de gang maken van standpunten naar belangen. Deze oplossing wordt standaard neergelegd in een vaststellingsovereenkomst die door de partijen wordt ondertekend.

Onder welke voorwaarden werkt mediation?

Mediation is alleen mogelijk als aan de volgende punten voldaan wordt

  • twee of meer personen hebben een geschil dat ze niet (meer) zelf kunnen oplossen;
  • de communicatie tussen de partijen is, soms ernstig, verstoord, zodat een gesprek onmogelijk is geworden;
  • geen van beide partijen is in staat om zijn eigen wens zonder de andere partij te realiseren, ook niet met behulp van een externe autoriteit;
  • betrokkenen zijn in principe bereid om afspraken te maken met de andere partij;
  • er is een mediator die voor betrokkenen aanvaardbaar is;
  • betrokkenen willen hun conflict niet voor de rechter brengen.

Het doel van mediation

Tarieven (per sessie)

  • relaties en gezinnen: € 137,50 excl. btw
  • groepen, teams en organisaties: in overleg

Zie voor meer informatie over vergoedingen.

Reacties

‘Naast het feit dat je ons was aangeraden, vond ik het een prettige gedachte dat ik eerst mocht kijken of we met elkaar door de deur konden komen voor ik aan allerlei zaken ‘vast zat’.

Lees meer…

Wanneer kun je bij mij terecht?

Binnen een week. Van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur. Bel (015) 200 01 88 of Email versturen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

 

Tevredenheidsonderzoek Mediation

 

 Dienst  Aantal  Response Tevreden
(1-10)
 Mediation 6  5 (83%) 8,7

 

Binnen 1 maand na afloop van een traject ontvangt de cliënt een evaluatieformulier.