Wat is mediation?

Bij mediation wordt door tussenkomst van een mediator geprobeerd om twee of meer personen met elkaar in gesprek te brengen teneinde onderling tot een oplossing te komen. Mediation is vooral nuttig als de communicatie verstoord is, als rechtstreekse onderhandeling tussen de partijen belemmerd wordt door een wederzijds gebrek aan vertrouwen, of als er sprake is van een escalatie. Mediation kan zelfs werken, als één van beide partijen zo kwaad of beledigd is, dat hij weigert nog langer met de andere partij te praten.

Verantwoordelijkheid

De partijen zijn zelf verantwoordelijk voor het oplossen van het geschil onder begeleiding van een neutrale derde, de mediator. Haar (zijn) rol is om de te bespreken ‘issues’ op de agenda te zetten. Dit gebeurt eerst nadat de communicatiestoornis tussen de gesprekspartners besproken is en teruggebracht tot hanteerbare proporties. Via begeleide onderhandeling zal de mediator de partijen vervolgens laten zoeken naar een oplossing die voor allen aanvaardbaar is.

Doel

Het doel van mediation is niet een oplossing waar alle partijen 100% enthousiast over zijn (zou wel mooi zijn, maar gebeurt zelden); het doel is een oplossing tot stand te laten komen waarin beide partijen zich kunnen vinden en die op aanvaardbare wijze tegemoet komt aan hun belangen. De mediator laat partijen aldus de gang maken van standpunten naar belangen. Deze oplossing wordt standaard neergelegd in een vaststellingsovereenkomst die door de partijen wordt ondertekend.

Onder welke voorwaarden werkt mediation?

Mediation is alleen mogelijk als aan de volgende punten voldaan wordt

  • twee of meer personen hebben een geschil dat ze niet (meer) zelf kunnen oplossen;
  • de communicatie tussen de partijen is, soms ernstig, verstoord, zodat een gesprek onmogelijk is geworden;
  • geen van beide partijen is in staat om zijn eigen wens zonder de andere partij te realiseren, ook niet met behulp van een externe autoriteit;
  • betrokkenen zijn in principe bereid om afspraken te maken met de andere partij;
  • er is een mediator die voor betrokkenen aanvaardbaar is;
  • betrokkenen willen hun conflict niet voor de rechter brengen.

Het doel van mediation

Tarieven (per sessie van anderhalf uur)

  • relaties en gezinnen: € 175,- excl. btw
  • groepen, teams en organisaties: in overleg

Reacties

‘Zoals gezegd ben ik voor de derde keer in mediation geweest met als eerste mijn oudste zoon en daarna mijn oudste broer en als laatste mijn broer boven mij.’

Lees meer…

Wanneer kun je bij mij terecht?

Binnen een week. Van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur. Bel (015) 200 01 88 of Email versturen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

 

Tevredenheidsonderzoek Mediation

 

 Dienst  Aantal  Response Tevreden
(1-10)
 Mediation 13  6 (46%) 8,7

 

Binnen 1 maand na afloop van een traject ontvangt de cliënt een evaluatieformulier.

 

'Zoals gezegd ben ik voor de derde keer in mediation geweest met als eerste mijn oudste zoon en daarna mijn oudste broer en als laatste mijn broer boven mij. Het viel mij vaak op dat Michel vragen aan mijn broers kon stellen die zo simpel en voor de hand liggend waren dat niemand ze stelde omdat men van foute aannames uitging. Ronduit pijnlijk vond ik het om mee te maken dat mijn broers uiteindelijk inzien keuzes te hebben gemaakt die er toe hebben geleid dat we elkaar soms 4 jaar en wel 9 jaar niet hebben gezien. Uiteindelijk heeft de hulp van Michel er toe geleid dat mijn oudste zoon en beide broers inzichten werden verschaft die ik in mijn eentje nooit zou hebben kunnen geven waarvoor mijn grote dank!'

'Het viel me op dat Michel snel door had wat voor vlees hij in de kuip had na het intake gesprek met mijn broer. Hij stelde, tijdens de sessies, de meest logische vragen aan mijn broer waar ik 9 jaar geleden niet aan toe kwam. Het werd mijn broer duidelijk dat, door zijn passieve houding tijdens mijn jarenlange vechtscheiding, hij mede door omgang met mijn ex in bijzijn van mijn zonen onbedoeld goedkeuring gaf aan de verziekte vader/kind relaties. Ik was de roepende in de woestijn, werd door al mijn bloedverwanten in de steek gelaten. Die bouwden zónder mij een podium waar óók mijn ex werd toegelaten. Dat inzicht heeft mijn oudste broer nu dankzij Michel gekregen. Ik heb nu na 9 jaar één zoon en één broer terug.....'