Veranderingen

Veranderingen zijn een vast gegeven in onze maatschappij en organisaties. De schaalgrootte kan enorm uiteenlopen. Het zijn mensen die de veranderingen vormgeven. Het doorvoeren van veranderingen vraagt om stuurmanskunst. Hoe kunnen we de groepsontwikkeling stimuleren?

Coach groepsontwikkeling

De rol die invulling geeft aan de stuurmanskunst van team-, organisatie- en cultuurverandering kent vele termen. In  deze situatie zal ik de term coach groepsontwikkeling hanteren. Volgens de managementliteratuur moet de coach groepsontwikkeling bij groepen met een taak:

 • snel kunnen schakelen tussen het strategisch, tactisch en het operationeel niveau
 • snel kunnen ordenen en (onzichtbaar) weten om te gaan met de belangen die er spelen
 • beschikken over vaardigheden om, afhankelijk van de situatie, te kunnen regisseren, los te maken, te ordenen en te ondersteunen

…vergroten van de effectiviteit en stimuleren van het ervaringsgerichte leerproces…

De wetten van de oude jagers

In mijn persoonlijke ervaring spelen ook de innerlijke ervaringen een belangrijke rol bij het slagen van de groepsontwikkeling. Het gaat hierbij vooral om het (collectief) onbewuste van de leden van de groep. Met het collectief onbewuste bedoel ik de oeroude wetten die voor ons allemaal gelden en diep in ons ingebakken zijn.  Als deze wetten niet geëerbiedigd worden dan ontstaan ‘ziekten’ in het systeem van de groep en treedt stagnatie op. De leden van de groep bepalen tezamen de effectiviteit van de groep. Bij de leden spelen (vaak onbewust) gevoelens van angst (voor uitsluiting en voor verlies van autonomie), schaamte, schuld, liefde en (on)macht. Als aan deze gevoelens geen aandacht wordt besteed dan is het doorvoeren van veranderingen kansloos en zullen bepaalde (ziekmakende) patronen binnen het systeem van de groep voortdurend herhaald worden.

Kwaliteiten coach

De coach groepsontwikkeling kan alleen met deze (onbewuste) gevoelens binnen het team omgaan als hij:

 • in open contact staat met de leden
 • zich bewust is van zijn eigen ‘innerlijke criticus’ en om kan gaan met de ‘innerlijke critici’ van de groepsleden
 • de binnen de groep levende gevoelens kan (ver)dragen zonder direct te reageren (containment)
 • zicht heeft op zijn eigen kwetsbare plekken
 • zichzelf kan onderzoeken
 • zich kwetsbaar kan laten zien aan de leden

De coach groepsontwikkeling kan door zijn of haar aanwezigheid én met behulp van (subtiele) interventies de balans binnen de groep herstellen waardoor het groepssysteem zich op een gezonde manier verder kan ontwikkelen. Voor de individuele leden zal een dergelijk benadering leiden tot persoonlijke ontwikkeling met als ‘wederdienst’ een groeiende inzet en betrokkenheid.

Twee vormen van groepsontwikkeling

Groepen met een taak

Groepsontwikkeling richt zich op de ontwikkeling van de groepsidentiteit en op het functioneren in lijn met de taak of missie van de groep. Dit soort groepsverbanden zijn bedoeld om een ‘klus te klaren’. Je kunt hierbij denken aan verenigingen, (project-) teams of afdelingen binnen organisaties en aan organisaties als geheel. De coach groepsontwikkeling helpt de groep bij het zichtbaar maken van knelpunten en het veranderen van collectieve patronen in gedrag en denken van de groep. En bij het nemen van individuele en collectieve verantwoordelijkheden. De groei komt van ‘buitenaf’ en is gericht op een externe klus.

Groepen met een ‘open einde’: groepswerk

In groepswerk ligt de focus op de ervaringsgerichte groei van de groepsleden. Er is geen gemeenschappelijk klus te klaren zoals bij ‘groepen met een taak’ wel het geval is. Bij groepswerk ligt de aandacht vooral bij de innerlijke belevingswereld van de groepsleden. De groei komt van binnenuit. De leden hebben het ‘mens zijn’ gemeenschappelijk. Tijdens groepswerk brengen de deelnemers ieder hun ervaringen in. De groepsleden zijn elkaars spiegel. Het groepskarakter biedt steun, veiligheid en (h)erkenning van het thema en inzichten (transmissie) met als gevolg dat de deelnemers zich eerder zullen laten zien. De schaamte voorbij. Ga voor trainingen in groepswerk naar de training Begrijpen en begrepen worden.

Tarieven (per sessie)

 • groepen: offerte na overleg
 • teams: offerte na overleg
 • organisaties: offerte na overleg
 • ketens (van organisaties): offerte na overleg

Reacties

‘Ik denk dat jij, zeker bij het contact met de lijn, een grote rol van betekenis hebt gespeeld en een goede bijdrage hebt geleverd aan het bereiken van waar we nu met het project zijn aangekomen.’

Lees meer…

Wanneer kun je bij mij terecht?

Binnen een week. Van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur. Bel (015) 200 01 88 of Email versturen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

 

Tevredenheidsonderzoek
Groepsontwikkeling

 

 Dienst  Aantal  Response Tevreden
(1-10)
 Groepsontwikkeling 1  1 (100%) 8,1

 

Binnen 1 maand na afloop van een traject ontvangt de cliënt een evaluatieformulier.