…De verstilling van de winter…

Michel de Zwart

Michel de Zwart

Ervarings- en lichaamsgericht therapeut, coach, supervisor, mediator en trainer

Mijn nieuwsgierigheid is mijn belangrijkste drijfveer in mijn leven. In het begin ging mijn nieuwsgierigheid gepaard met jeugdig enthousiasme en een onbewust ideaalbeeld van een ‘maakbare’ wereld. Met regelmaat bleken mijn ‘innerlijke beelden’ te botsen met de ‘innerlijke beelden’ van anderen. De spanning die deze botsingen opriepen, vormden voor mij een voedingsbodem voor de ‘rijping’ van mijn communicatieve en relationele vaardigheden. Kennis en vaardigheden vormden niet langer de belangrijkste voorwaarden voor het bereiken van iets. De kwaliteit en authenticiteit van het contact met andere mensen bleek van doorslaggevende betekenis. Mijn perspectief verbreedde zich en wie ik ben kwam langzaamaan meer ‘op eigen benen te staan’:

…in de wereld maar niet van de wereld…

Spreuk afkomstig uit verschillende bronnen waaronder Het Nieuwe Testament

Mijn eigenschappen

Ik heb een goed ontwikkeld empathisch vermogen en kan op een persoonlijke, contactvolle manier en zonder oordeel luisteren en spreken. Ik ben stevig gegrond waardoor ik standvastig, ondersteunend en liefdevol aanwezig kan zijn bij uiteenlopende, soms sterke emoties. Verder ben ik helder in het waarnemen van wat er speelt naast datgene wat de cliënt vertelt. Ik kan op een natuurlijke en inlevende manier spiegelen, vragen stellen, confronteren en directief zijn. Hierdoor wordt de cliënt uitgenodigd te ervaren wat er op dat moment door haar of hem heen gaat zonder (bepaalde) ervaringen direct te verwerpen en ‘weg te duwen.

Welke ontwikkeling heb ik doorgemaakt?

Ik heb aan de universiteit van Utrecht experimentele natuurkunde gestudeerd met als één van de bijvakken medische fysica (1984). De kennis en ervaring die ik tijdens deze studie heb opgedaan, bevinden zich vooral in wereld om ons heen: de ‘uiterlijke’ wereld. In het verlengde van deze studie heb ik 6 jaar wetenschappelijk onderzoek gedaan ten behoeve van hartpatiënten met levensbedreigende ritmestoornissen na een doorgemaakt hartinfarct (t/m 1988). Het hartonderzoek heeft mijn ogen geopend voor de subjectieve of ‘innerlijke’ wereld van mensen. Na een anderhalf jaar durende wereldreis heb ik een breed scala aan functies vervuld in uiteenlopende branches en bedrijven. Al deze ervaringen hebben mij gevormd. Zie Ervaringen voor meer informatie.

Vanaf 1995 is mijn nieuwsgierigheid naar mijn innerlijke wereld verder gegroeid. Deze nieuwsgierigheid heeft o.a. geleid tot verdieping in NLP, coaching, hypnotherapie, innerlijk kind therapie, systemisch werk, lichaamswerk, groepswerk, Jungiaanse psychologie, en verschillende soorten, hedendaagse psychotherapieën. Als ik er nu op terugkijk dan kan ik zien dat ik deze opleidingen heb gevolgd om mijn perspectief te verbreden. Hoe breder het perspectief, hoe leger ons ‘hoofd’. En dat scheelt helderheid. Sinds 2022 verdiep ik me in de Chinese kijk op gezondheid.

Van 2005 tot 2022 was ik student aan de Ridhwan school. Sindsdien richt mijn persoonlijke ontwikkeling en groei zich op het afstemmen op en het belichamen van mijn ‘eigen’ ervaringen. Innerlijk én uiterlijk. Op deze manier komt mijn fysieke, geestelijke en sociale gezondheid meer in balans en leer ik wat het betekent om mens te zijn en om te leven: belichaming, inlevingsvermogen, openheid, stevigheid, acceptatie, compassie en liefdevolle verbondenheid, kortom medemenselijkheid.

Wat ik aanbied?

Zoals u op mijn website kunt lezen, bied ik verschillende ‘diensten’ aan. De manier van ‘werken’ is in alle gevallen hetzelfde en wordt ‘gevoed’ vanuit de kwaliteiten van medemenselijkheid zoals genoemd in de alinea hierboven. Wat verschilt zijn de context en het doel van de ‘dienst’. De context en het doel hangen samen met uw hulpvraag. Daarmee samenhangend verschilt het tarief en de vergoedingsmogelijkheden van de diensten. Het tarief hangt samen met de ‘complexiteit’ van de context. Zo is b.v. gezinsbegeleiding complexer dan individuele begeleiding. De vergoeding door zorgverzekeraars hangt samen met de manier waarop de (geestelijke) gezondheidszorg in Nederland is ingericht. Individuele therapeutische begeleiding is vrijgesteld van btw.

Persoonlijke informatie

Ik ben in 1958 geboren en woon sinds 1983 samen met mijn lieve vriendin. We hebben samen drie prachtige, volwassen zoons.

Hoe ga ik te werk?

Wij hebben als mens de neiging onze ervaringen te ‘verklaren’ door verbanden te leggen met gebeurtenissen in onze buitenwereld. En dat lukt ons niet altijd. In dit ‘niet weten’ maakt ons hoofd overuren. Hierdoor kunnen we het contact met onze innerlijke ervaringen verder kwijtraken.

…Het leven wordt vooruit geleefd en achteruit begrepen…

Søren Kierkegaard, filosoof

Heling en genezing

Al onze ontmoetingen zijn gericht op het ‘aanpakken’ van uw klachten. Mijn manier van ‘aanpakken’ verschilt echter van de ‘normale’ manier van werken. Doorgaans is sprake van het ‘oplossen’ van ‘het’ probleem, het verwijderen van de klachten die het leven op een bepaalde manier ‘belemmeren’. Meestal wordt hiervoor het begrip ‘genezen’ gebruikt.

In mijn perspectief komen klachten voort uit innerlijke disbalans. De disbalans kan verschillende oorzaken hebben waaronder onze eigen kijk op de ‘zaak’. Oorzaken zijn context en ‘geschiedenis’ afhankelijk. Onder ‘geschiedenis’ afhankelijke versta ik de ervaringen die we tot nu toe in ons leven hebben opgedaan. Van onze onverwerkte ervaringen zijn we ons doorgaans niet of nauwelijks bewust. Deze onbewuste ervaringen kunnen de oorzaak zijn van een stagnatie of een blokkade, die de vrije doorstroming (in ons lichaam) verhindert. En daarmee onze authentieke manier van expressie en functioneren. Mijn benadering houdt rekening met de oorzaken van de disbalans waardoor heling mogelijk wordt. Met andere woorden, de balans wordt zoveel mogelijk hersteld. Heling is het proces waarbij we ons herenigen met de innerlijke kwaliteiten die nog steeds als aangeboren potentieel aanwezig zijn en die van natuurlijk menselijk zijn. Tijdens dit proces stellen we ons  stap voor stap open voor de ‘waarheid’ van ons leven. Ons lijden krijgt ‘betekenis’ en wordt waardevol.

‘Zeus heeft ons geleid om te weten dat de Roerganger heeft bepaald dat we moeten lijden, lijden tot we de waarheid vinden’

De Griekse toneelschrijver Aeschylus

Onze (onbewuste) blokkades maken onderdeel uit van onze ervaringen. Er is een beproefde en potente manier om stap voor stap onze ervaringen te onderzoeken en er vertrouwd mee te raken. Deze manier heet ‘inquiry’. Het is moeilijk om wat inquiry precies is, te beschrijven. Ik ga mijn best doen. Inquiry is gericht op het onderzoeken van onze beleving (ervaringen). Daarnaast is inquiry veelzijdig, persoonlijk en ‘fris’. De effectiviteit van inquiry wordt mede bepaald door de kwaliteit van ons veld en van ons contact. Zo bied ik u o.a. veiligheid, steun en mijn levenservaringen. Het is wel duidelijk wat inquiry op de lange duur kan bewerkstelligen: belichaming van zowel onze uiterlijke als van onze innerlijke ervaringen. Eigenlijk steeds meer als een onlosmakelijk geheel. In de tussentijd vertelen onze blokkades ons hun verhaal, verruimen we onze blik en verliezen onze blokkades langzaam hun beperkende werking. En zo gaan we stap voor stap onze ‘hindernissen’ uit de weg ruimen en herstellen we onze (innerlijke) balans t.b.v. onze fysieke, geestelijke en sociale gezondheid. Daarbij ’trainen’ we in dit proces ons vermogen om bij onze ervaringen te zijn en daarmee ons vermogen om te inquiren. Dit alles bij elkaar brengt (persoonlijke) ontwikkeling en groei. Ook nadat ons traject is afgerond. Zo stemmen we af op ‘ons’ leven worden we ‘gevoed’ door onze eigen, unieke ervaringen.

Voorbeelden van perspectieven en interventies

 • persoonlijk en authentiek contact
 • aansluiten bij je (innerlijke) belevingswereld
 • (empathisch) luisteren, verstilling, accepteren en respect
 • adequaat reageren, spiegelen, (door)vragen, confronteren en directief zijn
 • ondersteuning bieden bij je zoektocht naar zin- en betekenisgeving van je ervaringen
 • integratie van ‘hoofd’, ‘hart’ en ‘buik’
 • focussing, felt sense en felt shift
 • werken met : delen, dromen, sprookjes, archetypen
 • rolwisselingen, dissociëren en associëren
 • integreren van innerlijke conflicten, en van ‘vrouwelijke’ en ‘mannelijke’ kwaliteiten
 • (familie)opstellingen, systemisch werk
 • lichaamsgerichte interventies t.b.v. vastzittende patronen (blokkades) in ademen, houding en beweging zoals ademwerk, persoonlijk contact, emotioneel lichaamswerk en matraswerk
 • herkenning van eigen blokkades

Wanneer kun je bij mij terecht?

Binnen een week. Van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur. Bel (015) 200 01 88 of Email versturen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!