…De verstilling van de winter…

Michel de Zwart

Michel de Zwart

Ervaringsgerichte (groeps)therapeut, (team-)coach en trainer

Mijn nieuwsgierigheid is mijn belangrijkste drijfveer in mijn leven. In het begin ging mijn nieuwsgierigheid gepaard met jeugdig enthousiasme en een onbewust ideaalbeeld van een ‘maakbare’ wereld. Met regelmaat bleek mijn ideaalbeeld te botsen met het ideaalbeeld van anderen. De spanning die deze botsingen opriepen, vormden voor mij een voedingsbodem voor de ‘rijping’ van mijn communicatieve en relationele vaardigheden. Kennis en vaardigheden vormden niet langer de belangrijkste voorwaarden voor het bereiken van iets. De kwaliteit en authenticiteit van het contact met andere mensen bleek van doorslaggevende betekenis. Mijn perspectief verbreedde zich en wie ik ben kwam langzaamaan meer ‘op eigen benen te staan’:

…in de wereld maar niet van de wereld…

spreuk afkomstig uit verschillende bronnen waaronder Het Nieuwe Testament

Mijn eigenschappen

Ik heb een goed ontwikkeld empathisch vermogen en kan op een persoonlijke, en contactvolle manier oordeelloos luisteren en spreken. Ik ben stevig gegrond waardoor ik standvastig en liefdevol aanwezig kan zijn bij uiteenlopende, soms sterke emoties. Verder ben ik helder in het waarnemen van wat er speelt naast datgene wat de cliënt vertelt. Ik kan op een natuurlijke en inlevende manier spiegelen, vragen stellen, confronteren en directief zijn. Hierdoor wordt de cliënt uitgenodigd te ervaren wat er op dat moment door hem of haar heen gaat zonder (bepaalde) ervaringen direct te verwerpen.

Welke ontwikkeling heb ik doorgemaakt?

Ik heb aan de universiteit van Utrecht experimentele natuurkunde gestudeerd met als één van de bijvakken medische fysica (1984). De kennis en ervaring die ik tijdens deze studie heb opgedaan, bevinden zich vooral in wereld om ons heen: de ‘buiten’ wereld. In het verlengde van deze studie heb ik 6 jaar wetenschappelijk onderzoek gedaan ten behoeve van hartpatiënten met levensbedreigende ritmestoornissen na een doorgemaakt hartinfarct (t/m 1988). Het hartonderzoek heeft mijn ogen geopend voor de subjectieve of ‘innerlijke’ wereld van mensen. Na een anderhalf jaar durende wereldreis heb ik een breed scala aan functies vervuld in uiteenlopende branches en bedrijven. Al deze ervaringen hebben mij gevormd. Zie Ervaringen voor meer informatie.

Vanaf 1995 is mijn nieuwsgierigheid naar mijn innerlijke wereld verder gegroeid. Deze nieuwsgierigheid heeft o.a. geleid tot verdieping in NLP, coaching, hypnotherapie, innerlijk kind therapie, systemisch werk, lichaamswerk, groepswerk, Jungiaanse psychologie, en verschillende soorten, hedendaagse psychotherapieën. Sinds 2005 richt mijn persoonlijke ontwikkeling zich op het afstemmen van mijn innerlijke en uiterlijke ervaringen

Persoonlijke informatie

Ik ben in 1958 geboren en woon sinds 1983 samen met mijn lieve vriendin. We hebben samen drie prachtige, volwassen zoons.

Hoe ga ik te werk?

Wij hebben als mens de neiging onze ervaringen te ‘verklaren’ door verbanden te leggen met gebeurtenissen in onze buitenwereld. En dat lukt ons niet altijd. In dit ‘niet weten’ maakt ons hoofd overuren. Hierdoor kunnen we het contact met onze innerlijke ervaringen verder kwijtraken.

…Het leven wordt vooruit geleefd en achteruit begrepen…

Søren Kierkegaard, filosoof

Binnen mijn praktijk hanteer ik de persoonlijke, ervaringsgerichte en lichaamsgeoriënteerde benadering. Deze benadering focust op jouw directe (innerlijke) ervaring van de wereld. We gaan uit van wie en waar je op dat moment bent en gaan gezamenlijk op zoek naar wie je in essentie bent. Daarbij maak ik gebruik van perspectieven en interventies uit verschillende therapeutische stromingen. We onderzoeken eventuele elementen in je ervaringen die je eigen, natuurlijke groei en ontwikkeling richting je doel in de weg staan (ontwikkelen blokkades). Daarnaast richten we ons op het vrijmaken van jouw levensenergie opdat je je potentie meer kan gaan leven (groei). Ons werk is daarmee stevig ingebed in je dagelijks leven en verbonden met wie jij in wezen bent. Met de inzichten die je tijdens onze ontmoetingen opdoet, neem je op een andere manier deel aan je dagelijks leven. En dat levert weer nieuwe ervaringen op… Totdat je jezelf helemaal in staat voelt om zelfstandig je eigen pad te gaan.

Voorbeelden van perspectieven en interventies

 • persoonlijk en authentiek contact
 • aansluiten bij je (innerlijke) belevingswereld
 • (empathisch) luisteren, verstilling, accepteren en respect
 • adequaat reageren, spiegelen, (door)vragen, confronteren en directief zijn
 • ondersteuning bieden bij je zoektocht naar zin- en betekenisgeving van je ervaringen
 • integratie van ‘hoofd’, ‘hart’ en ‘buik’
 • focussing, felt sense en felt shift
 • werken met : delen, dromen, sprookjes, archetypen
 • rolwisselingen, dissociëren en associëren
 • integreren van innerlijke conflicten, en van ‘vrouwelijke’ en ‘mannelijke’ kwaliteiten
 • (familie)opstellingen, systemisch werk
 • lichaamsgerichte interventies als ademwerk, contact, kracht en matraswerk
 • object-relatie theorie, hechtingstheorie, ontwikkelingspsychologie, zelfpsychologie
 • NLP, hypnotherapie, regressietherapie, cognitieve gedragstherapie, innerlijk kind therapie, RET, ACT, RFT, Gestalttherapie, TA

Wanneer kun je bij mij terecht?

Binnen een week. Van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur. Bel (015) 200 01 88 of Email versturen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!