Coaching

Ervaringsgerichte coaching

Bij coaching staat je persoonlijke ontwikkeling en groei centraal. Coaching stimuleert een speciale vorm van (zelf)leren. Er zijn verschillende vormen van leren. Ervaringsleren is waarschijnlijk de oudste vorm. De vader leerde zijn zoon jagen en de moeder leerde haar dochter koken. Zoals we allemaal waarschijnlijk uit ervaring weten, is leren niet altijd vanzelfsprekend. Effectief leren is meer dan doen alleen.

Ervaringsgerichte therapie

Ervaringsgerichte therapie sluit nauw aan bij je eigen ervaringen zoals gedachten, emoties en lichamelijke sensaties en spanningen. Deze therapievorm brengt psychotherapie en lichaamsgerichte therapie samen. Ervaringsgerichte therapie omvat gesprekken en (emotioneel) lichaamswerk zonder dat er sprake hoeft te zijn van fysieke aanraking.

Persoonlijke ervaringsgerichte therapie
Ademcoaching

Ademcoaching

Ervaren en ademen, we doen het allemaal. En we staan er meestal nauwelijks bij stil. Onze adem is onlosmakelijk verbonden met wie en wat we op ieder moment zijn. Onze manier van ademen heeft een enorme impact op wat we ervaren én wat we niet (willen) ervaren. We leven meestal op de ‘automatische piloot’, doorgaans gejaagd en gestrest. We houden met regelmaat onze adem in om bepaalde (ongewenste) ervaringen niet te hoeven voelen.

Mediation

Bij mediation wordt door tussenkomst van een mediator geprobeerd om twee of meer personen met elkaar in gesprek te brengen teneinde onderling tot een oplossing te komen. Mediation is vooral nuttig als de communicatie verstoord is, als rechtstreekse onderhandeling tussen de partijen belemmerd wordt door een wederzijds gebrek aan vertrouwen, of als er sprake is van een escalatie.

Mediation
Relatietherapie en gezinstherapie

Relatie- en gezinstherapie

In het geval van relaties en gezinnen speelt speciale relatieproblematiek. Wij maken als mens onderdeel uit van van specifieke gezins- en familiesystemen. Ik combineer in de relatietherapie en gezinstherapie behandelstijlen uit verschillende therapeutische stromingen.

Supervisie

Supervisie is een vorm van persoonlijke begeleiding die zich richt op professionals die zelf met mensen werken. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan huisartsen, fysiotherapeuten, tandartsen, coaches en therapeuten (in opleiding), docenten en andere, niet nader genoemde, professionals in onderwijs, zorg en welzijn. Tijdens supervisie kunnen professionals problemen inbrengen die zij in de dagelijkse praktijk tegenkomen. Hierbij staat de houding of attitude van de professional op de eerste plaats.

Supervisie
Groepsontwikkeling

Groepen, teams en organisaties

Veranderingen zijn een vast gegeven in onze maatschappij en organisaties. De schaalgrootte kan enorm uiteenlopen. Het zijn mensen die de veranderingen vormgeven. Het doorvoeren van veranderingen vraagt om stuurmanskunst. Hoe kunnen we de groepsontwikkeling stimuleren?