Wat omhelst coaching?

Bij coaching staat je persoonlijke ontwikkeling en groei centraal. Coaching stimuleert een speciale vorm van (zelf)leren. Er zijn verschillende vormen van leren. Ervaringsleren is waarschijnlijk de oudste vorm. De vader leerde zijn zoon jagen en de moeder leerde haar dochter koken. Zoals we allemaal waarschijnlijk uit ervaring weten, is leren niet altijd vanzelfsprekend. Effectief leren is meer dan doen alleen. De leerpsycholoog Kolb deed onderzoek naar verschillende manieren van leren. Hij onderscheidde vier stappen die van elkaar afhankelijk zijn en samen de leercirkel vormen. Elke stap vraagt een bepaalde vaardigheid: ervaren, reflecteren, denken en doen. Als één van deze vaardigheden onvoldoende tot zijn recht komt dan stagneert het leerproces. Ik richt me bij coaching op het stimuleren van het doorlopen van deze leercirkel ten behoeve van je persoonlijke ontwikkeling en groei.

 

Leercirkel van Kolb

Leercirkel van Kolb

Doelgroepen coaching

Jongvolwassenen

Jong volwassenen hebben soms moeite met het opbouwen van een zelfstandig bestaan. Ik richt me bij deze doelgroep op het thema van zelfredzaamheid.

Volwassenen op het werk

De cliënt (of werkgever) wil bepaalde doelen in de werksituatie bereiken. In de kern heeft iedereen de kwaliteiten in huis om doelen te bereiken. In het traject ondersteun ik de cliënt bij het:

 • bewust worden van zijn of haar eigen handelen
 • aanleren van de benodigde vaardigheden
 • mobiliseren van de kwaliteiten
 • ontdekken van de eigen richting

om de gestelde doelen ook daadwerkelijk te bereiken.

Relaties

Het is menselijk dat partners soms vastlopen in de onderlinge communicatie. Tijdens de begeleide, gezamenlijke zoektocht ontdekken beide partners hoe ze feitelijk communiceren en wat de impact van hun communicatie is. Tegelijkertijd leren ze om in de toekomst zelf met dit soort knelpunten om te gaan. Hierdoor kunnen relaties zich doorlopend verder ontwikkelen en verdiepen.

Gezinnen

In gezinssituaties kunnen zich vaste patronen ontwikkelen waardoor de leefomgeving van het gezin ‘belast’ kan worden. Vragen als: hoe ondersteun ik mijn partner? – zitten de kinderen op hun plek? – wat hebben de kinderen in het gezin nodig om tot hun recht te komen? – welke rol neem je in als ouder? – hoe begeleiden we de kinderen? – Hoe stimuleer ik ze? vragen om een antwoord. En dat lukt beter als de leefomgeving minder belast is.

 

Tarieven (per uur)

 • Jong volwassenen: in overleg
 • Volwassenen op het werk (een sessie omvat 2 uur):
  • klant betaalt zelf (particulier): € 125,- excl. btw
  • werkgever betaalt: in overleg
 • Relaties: in overleg
 • Gezinnen: in overleg

Reacties

‘Vanaf het eerste moment was er een vertrouwensband en goede klik met Michel de Zwart. Ik zat te worstelen met mijn negatieve gevoelens en mijn zelfvertrouwen…’

Wanneer kun je bij mij terecht?

Binnen een week. Van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur. Bel (015) 200 01 88 of Email versturen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!

 

Tevredenheidsonderzoek Coaching

 

 Dienst  Aantal  Response Tevreden
(1-10)
 Coaching 11  9 (82%) 9,1

 

Binnen 1 maand na afloop van een traject ontvangt de cliënt een evaluatieformulier.