Ervaringen

Mijn belangrijkste drijfveer is nieuwsgierigheid. Mijn nieuwsgierigheid heeft voor mij in de loop van de tijd vele nieuwe ervaringen opgeleverd. In mijn carrière (1977 – heden) zijn verschillende fasen te onderscheiden met in iedere fase een eigenheid aan ervaringen en perspectieven. Hieronder tref je, gerangschikt naar die fasen, mijn opdrachtgevers en werkervaring aan.

Nieuwsgierig naar…

 

…de ontwikkeling en groei van mensen en hun onderlinge relaties

vanuit De Essentie als zelfstandig ondernemer (2003 - heden)

 • Particulieren (2003 – heden): coaching, therapie, mediation en supervisie
 • Hoogheemraadschap van Delfland (2020 – heden): coaching
 • Aegon (2016 – heden): coaching
 • Baker Tilly Berk (2014 – heden): (team)coaching
 • Centrum NieuweLangenDijk3 (2015 – heden): beheer Centrum voor psychotherapie Delft
 • MOBIwerk (2013 – 2015): personeelsbeleid, werving en selectie, loopbaancoaching
 • Werkplan Arbeidsintegratie (2007 – 2014): coaching, therapie en mediation
 • BGL & Partners (2007 – 2016):  (groeps)leertherapie
 • Management Centrum (2007 – 2014): groepsontwikkeling
 • Aegon (2010 – 2012): coaching
 • Aluchemie Rotterdam (2010 – 2013): coaching
 • UWV (2011 – 2012): coaching en therapie
 • Gemeente Hengelo (oktober 2011): leertherapie
 • Ministerie van SZW (september 2011 – oktober 2011): groepsontwikkeling
 • ICTU (2008 – 2009): groepsontwikkeling
 • Gemeente Midden-Delfland (2006 – 2008): coaching en therapie
 • Ministerie van SZW en Inspectie Werk en Inkomen (IWI) (2000 – 2007): verandermanager en groepsontwikkeling
 • Nederlands Politie Instituut (NPI), Ministerie van VROM (2000 – 2003): trainer ‘beïnvloeden’

…de essentie van politiek

vanuit Het Expertise Centrum (HEC), (2000 - 2003)

 • HEC en TiasNimbas (2000 – 2003): trainer en coach
 • Productschap Tuinbouw (2000 – 2002): verandermanager invoering ‘zaak- en proces gericht werken’
 • Gemnet (2001 – 2002): programmamanager studiereis ‘eOverheid in Finland’
 • Ministerie van OCW (2002): projectleider ‘digitaliseren informatievoorziening’
 • Ministerie van VWS (2001 – 2002): verandermanager ‘invoering AWBZ brede zorgregistratie (AZR)’
 • RAVI (2000 – 2001): verandermanager ‘van secretariaat naar programmabureau’
 • Ministerie van Justitie (2000): auditor en teamcoach ‘invoering vreemdelingenwet bij de politie’
 • Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) en ministerie van BZK (2000): auditor en teamcoach  ‘onderzoek bezetting NSD’
 • Directie Rijkswaterstaat van het ministerie van V&W (2000): auditor en teamcoach ‘quick-scan informatiebeveiliging’
 • Directie Zeeland, Rijkswaterstaat van het ministerie van V&W (2000): auditor en teamcoach ‘second opinion beleid en uitvoering ICT beheer’
 • InformatieVoorziening OverheidsPersoneel (IVOP) en ministerie van BZK (2000): auditor en teamcoach ‘beoordeling PvA overgang euro IPA-salarissysteem’
 • Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (LISV), ministerie van BZK en ArbeidsVoorziening Nederland (AVN) (2000): auditor en teamcoach ‘invoering elektronische identiteitskaart’

…het samenspel tussen mens en techniek

vanuit BSO, BSO/Origin en ATOS/Origin (1990 - 2000)

 • BSO/ATOS/Origin (1998 – 2000): accountmanager
 • Ministerie van VROM (1997): projectleider ‘ontwikkeling en invoering sociaal netwerk duurzaam bouwen’
 • ING bank (1997): projectleider ‘invoering chipautomaten’
 • Vereniging van tussenpersonen in verzekeringsbranche (CAVA) (1996 – 1997): projectleider ‘voorbereiding invoering nieuw informatiesysteem’
 • KPN (1995 – 1996): projectleider ‘invoering en acceptatie nieuwe dienst televoting’
 • IT-organisatie (ITO) (1994 – 1995): verandermanager ‘ontwikkeling en invoering Vreemdelingen Administratie Systeem (VAS)’
 • CRI (1994): projectleider ‘acceptatie Schengen informatie systeem’
 • Shell (1991 – 1993): projectleider modellering olieboringen
 • Philips verkeerssystemen (1990): projectleider ‘ontwikkeling openbaar vervoersystemen’

…mensen en hun culturen

vanuit een prachtige wereldreis (1988 - 1990)

 • Ikzelf, Wereldreiziger door Azië en Oceanië (1988 – 1990)

…de menselijke natuur

vanuit de Nederlandse Hartstichting en Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NW0) (1984 - 1988)

 • Erasmus MC (1984 – 1988): secretaris epidemiologisch hartonderzoek
 • Academisch Medisch Centrum (AMC) en Academisch Ziekenhuis Utrecht (AZU) (1984 – 1988): onderzoeker (epidemiologisch) hartonderzoek en ontwikkeling en invoering informatiesysteem ter ondersteuning van cardioloog en hartchirurg bij de behandeling van levensbedreigende ritmestoornissen na een doorgemaakt hartinfarct’

…de natuur

vanuit de Rijksuniversiteit Utrecht (1977 - 1988)

 • Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (1988): adviseur
 • Rijksuniversiteit Utrecht (1977 – 1984): student geofysica, medische fysica, wiskunde en experimentele natuurkunde
 • Academisch Ziekenhuis Utrecht (AZU) (1982 – 1984): hartonderzoek
 • Faculteit natuurkunde (1980 – 1984): natuurwetenschappelijk onderzoek
 • Faculteit natuurkunde (1980 – 1981): student assistent
 • Faculteit aardwetenschappen (1980): geofysisch onderzoek Mid-Atlantische Rug

Branches

(1977 - heden)

 • (Geestelijke) gezondheidszorg
 • Personeelsbeleid | Werving en selectie
 • Overheid / Publieke sector
 • Sociale zekerheid
 • Onderwijs
 • Openbare orde en Veiligheid
 • Vreemdelingen- en asielbeleid
 • Jeugdzorg
 • Overheid, inspectie, financiën, Informatievoorziening
 • Zakelijke dienstverlening
 • Telecommunicatie
 • Financiële sector
 • Lucht- en ruimtevaart
 • Olie, gas en energie
 • Transport, verkeer en vervoer
 • Wetenschappelijk onderzoek

Vrijwilligerswerk

(2002 - heden)

 • Begeleider Werkgroep Relaties en Seksualiteit (WRS) op het Stanislascollege (gymnasium, atheneum en havo) in Delft (2011- 2016)
 • Coach voetbalteams SV Den Hoorn (2002 – 2011

Wanneer kun je bij mij terecht?

Binnen een week. Van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur. Bel (015) 200 01 88 of Email versturen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek!