Ervarings- en lichaamsgerichte ontmoetingen

Wanneer het perspectief van de therapeut diep gegrond is in mens-zijn, ervaart de cliënt dat er geen taboes zijn, dat elk onderwerp besproken kan worden en dat haar of zijn zorgen of problemen menselijk zijn – vrij naar het boek Existentiële psychotherapie van Irvin D. Yalom

Geraakt worden en groeien

In de inademing van onze gevoelens van het geraakt zijn, nemen we de bijbehorende ervaringen met ons hart aan en beweegt en groeit onze ziel.

Ode aan mijn lijf
Mijn lijf ademt en beweegt,
ervaart en steunt.
Allemaal voor mij.
Ode aan mijn lijf.

Hoe mijn lijf te vertrouwen,
in haar wijsheid?
Vooral in haar JA en in haar NEE.
De liefde is voelbaar.
Ode aan mijn lijf.

Openen en aannemen,
zuchten en steunen,
Als poort tot haar wijsheid.
Ode aan mijn lijf.

Mijn hoofd groot en tegelijk ook klein,
als onderdeel van mijn lijf.
Daarin schuilt de overgave.
Overgave aan mijn lijf.

Mijn linkerarm en hand
en mijn rechterduim,
als tussen wal en schip
van mijn hoofd en lijf.
Ode aan mijn lijf.

Mijn oren, stilte en luisteren,
mijn lichaam stilte en beweging,
de volheid van mijn ervaring
voedt mijn lijf.
Ode aan mijn lijf.

Reageren?